>>

Dr. Erdoğan KUL

Dr. Erdoğan KUL
Telefon :
Email :

ÖZGEÇMİŞ

Giresun’un Eynesil ilçesinde dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. Yeni Türk Edebiyatı anabilim dalında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. 1994-1997 yılları arasında Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 1999’dan beri Ankara Üniversitesi Türk Dili bölümünde okutman olarak görev yapmaktadır. Şiir, yazı, söyleşi, çeviri ve incelemeleri Yeni Biçem, Lodos, Ludingirra, Kül, Son Duvar, Defter, Edebiyat ve Eleştiri, Sonsuzluk ve Bir Gün, Çağdaş Türk Dili, Dil ve Yaratıcılık, Journal of New World Sciences Academy, Ussuz Edebiyat gibi dergilerde yayımlandı.

Tezleri:
Ece Ayhan’ın Şiirleri Üzerine Bir Araştırma, (Doktora), AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.
Tanzimat Döneminde Roman Anlayışı, (Yüksek Lisans), KKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996.

Yayınladığı/ Katkı Sunduğu Kitaplar:
Ali Zeki Bey, Alev,Kavis Kitap, İstanbul, 2010.
Türk Dili, (Kemal Ateş ve İbrahim Dizman ile), Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim yayınları, Ankara, 2006.
Türkçe Sözlük, (Dil Derneği Sözlük Kolu ile), Dil Derneği Yayınları, Ankara, 2005.
Nabizade Nâzım, Karabibik, (Kemal Ateş ile), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2002.

Yayına Hazır Çalışmaları:
Namık Kemal, Makalât-ı Siyasiye ve Edebiye.
Namık Kemal, İntibâh.
Ali Canip, Milli Edebiyat Meselesi ve Cenap Bey’le Münakaşalarım.
Sayıklar Bir Dilde Neden Bilmediğim (Ece Ayhan ve Şiiri).

Sürmekte Olan Çalışması:
Şiirde İmge ve Simge