>>

M. Onur KAN

M. Onur KAN
Telefon :
Email : onur.kan@ankara.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ

1986 yılında Antakya’da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Antakya’da tamamladıktan sonra Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkçe Eğitimi bölümüne girdi. 2008 yılında Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe Eğitimi anabilim dalında yüksek lisans eğitimine başladı. 2010 yılında “Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları İlköğretim 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabının Kültür Ögeleri Açısından İncelenmesi” başlıklı tezini vererek yüksek lisans eğitimini tamamladı. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dilbilim anabilim dalı Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi bilim dalında doktora çalışmalarına devam etmektedir.

2008-2010 yılları arasında Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda Türkçe öğretmeni olarak çalıştı. 2010’dan beri Ankara Üniversitesi Türk Dili bölümünde okutman olarak görev yapmaktadır.